11.04.16

Meget mere end blot simple emhætter

”Man får gärna vara nöjd med sin spisfläkt. Så i stället för att gömma den borde fläkten vara i ett snyggt och spännande design som hjälper med att utsända positiva vibrationer och en känsla som förbättrar vår livskvalitet”.

så mycket mera än bara vanliga fläktar.


“Man må gjerne glede seg over sin ventilator, så fram for å skjule den, bør ventilatoren med et lekkert og utfordrende design være med på å sende positive vibrasjoner som forbedrer vår livskvalitet”.

meget mere enn bare enkle ventilatorer.


“Man må gerne glædes over sin emhætte, så frem for at skjule den, bør emhætten med et lækkert og udfordrende design være med til at sende positive vibrationer der forbedrer vores livskvalitet”.

meget mere end blot simple emhætter.

 

Om Air ....