Bin problemwaste Bin problemwaste Bin problemwaste Bin problemwaste

Item no: 1158

Bin problemwaste

by Eico

Bin for hazardous waste

Suitable for EICO K, 0,7 ltr. bin for problemwaste.

Find retailer

Find retailer